Diller

Genel Bilgi

 

   İletişim anlayışı ve teknolojisinin hızla değiştiği günümüzde, Kitle İletişim yayıncılığı ve görsel iletişim tasarım alanında nitelikli ve yaratıcı bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde bir yandan internet, diğer yandan sinema-televizyon alanında yaratıcı çalışmalar yapabilecek bir program uygulanması, başka bir ifadeyle, görüntü içeren her araca uygun bir görsel tasarım becerisi geliştirme bölümün temel amaçlarından biridir. İletişimin geleneksel metotları günümüz yaşam biçimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu eksikliği gidermek için iletişim teknolojilerindeki hızlı değişikliklere anında cevap verebilecek şekilde kendini yenileyen bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü disiplinler arasında plastik ve dramatik sanat özelliklerini bünyesinde birleştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda teknoloji, toplum ve kültürün devingen taleplerine göre sürekli bir evrim içerisinde olan bu bölüm, metodolojik düşünme, yaratıcılık, teorik bilgi ve pratik becerileri bir arada kullanıp dijital teknolojileri geleneksel ortamlarla birleştirerek bilgi aktarımını hedefleyen, görsel çevrenin analitik ve yaratıcı biçimde işleyerek amaca göre yeniden şekillendiren, görsel teknolojiyi iletişim ortamında ustalıkla kullanan elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün bir amacı da; içinde yaşadığımız teknoloji kültüründe, görsel problemleri öğrendiği teoriler ve örnekler ışığında yeni çözümler üreterek, tasarımlara dönüştürerek tekrar topluma sunan iletişimciler yetiştirmektir. Bu bölümde yer alan dersler; yayın tasarımı, çoklu ortam tasarımı, siber kültür, canlandırma, tipografi ve video yapımı gibi alanları kapsamaktadır. Ders programı yanı sıra uygulamalı çalışmalara da önem verilmektedir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü aynı zamanda İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü ile diğer bölümlerin görsel tasarım ihtiyaçlarını karşılayarak estetik bir ivme kazandıracaktır.

 

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde dijital ortamda tasarıma ağırlık veren bir ders programı oluşturulmuştur. Geleceğin sanat dalı olarak nitelendirilen “dijital sanatlar” a sanatçı yetiştirmekte Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün hedeflerinden biridir. Bölümden mezun olacak öğrenciler, sanatın ve tasarımın iç içe geçtiği medya, iletişim ve reklamcılık sektörlerinde görsel iletişim tasarımı konusunda uzmanlaşarak masa üstü grafik yayıncılık, kurumsal kimlik tasarımı, bilgilendirme tasarımı, üç boyutlu tasarım, web tasarımı, video ve film teknolojisi, animasyon, üç boyutlu görselleştirme, hareketli görüntü ile tasarım, film ve televizyon prodüksiyon stüdyo uygulamaları gibi farklı alanlarda yaratıcı grafik ve multimedya tasarımcıları olarak çalışma imkanına sahiptir.

 

Kariyer Olanakları: Görsel iletişim tasarımcıları; web tasarımı, sanat yönetmenliği, televizyon haberciliği, masa üstü yayıncılık ve halkla ilişkiler, aktüel habercilik, ileri teknolojili baskı tekniklerini ve uydu iletişimini kullanan medya ve bilişim teknolojileri vasıtasıyla veri iletişimi yapan kurulumlarda zengin iş olanaklarına sahiptir. Sektörün görsel iletişimci ihtiyacına cevap verecek bölümün mezunları özellikle görsel-işitsel medyada değişik konumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, internet yayıncılığı, reklam ajansı, ve bilgisayarda tasarım mezunların en yaygın çalışma alanlarıdır. Programdan mezun olanların diplomalarında Görsel İletişim Tasarımı Lisans Derecesi, “Görsel İletişim Tasarımcısı” ibaresi yazar. Mezunlar özellikle görsel-işitsel medyada değişik konumlarda çalışabilmektedirler.

Türkçe