Diller

Program Profili

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, kuramsal bilgi ve pratik beceriyi görsel anlatım ve iletişim yeteneği ile birleştirebilen, entelektüel bilgi birikimine sahip, yaratıcı, farklı, dikkat çekici ve estetik mesajlar tasarlayabilen mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Görsel İletişim Tasarım Bölümünde görsel tasarım ve grafik konusunda hazırlanan derslerle öğrencinin uygulamaya dönük görsel iletişim becerisinin, estetik duyarlılık ve algı yetisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı lisans programının amacı, öğrencileri geniş ve çeşitli araçlar yoluyla tasarım teorisi ve pratiğinin iki yolundan birine, yani grafik tasarım ve multimedya alanlarına sokmaktır. Disiplinlerarası çalışmalar ve uluslararası standartlara odaklanarak, öğrencilere, görsel iletişim tasarımının tüm sektörlerinde başarılı bir şekilde çalışacak bilgi ve beceriyi sağlamak, programın öncelikli hedefidir.

Türkçe