Diller

Program Yeterlilikleri

Programı tamamlayan öğrenciler,

1.   Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak.

2.   Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

3.   Disiplinler arası çalışmalar ve uluslararası standartlara odaklanarak, öğrencilere, görsel iletişim tasarımının tüm sektörlerinde başarılı bir şekilde çalışacak bilgi ve beceriyi sağlamak. 

4.   Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

5.   Öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.  

6.   Öğrenme gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karşılar.

7.   Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri yöntem ve teknikleri teşhis eder.  

8.   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.

9.   Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve bunlara uyum sağlar. 

10. Bölüm mezunları, sanatın ve tasarımın iç içe geçtiği medya, iletişim ve reklamcılık sektörlerinde görsel iletişim tasarımı konusunda uzmanlaşarak masa üstü yayıncılık, kurumsal kimlik tasarımı, bilgilendirme tasarımı, web tasarımı, video ve film yapımı, animasyon, üç boyutlu modelleme, multimedya uygulamaları gibi farklı alanlarda yaratıcı tasarımcı olarak çalışma olanağına sahiptir.

Türkçe