Diller

Akademik Takvim

2013-2014 Öğretim Yılı Lisansüstü Akademik Takvimi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM  YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

02 – 20 Eylül 2013                 : Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

09 - 20 Eylül 2013                  : Özel Öğrenci statüsü başvuru dönemi

16 Eylül 2013                         : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

16-20 Eylül 2013                    : Ders kayıtları

16 - 20 Eylül 2013                  : Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi

16 - 27 Eylül 2013                  : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

23 Eylül 2013                         : Derslerin başlaması

23 Eylül 2013                         : Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

30 Eylül - 04 Ekim 2013        : Dersten çekilme veya ekleme ve danışmanın onaylaması

02-04 Ekim 2013                    : Özel Öğrenci Kayıtları

04 Ekim 2013                         : Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

28 Ekim - 20 Aralık 2013       : Ara sınav dönemi

04 Ocak 2014                         : Güz Yarıyılı Sonu

11 - 24 Ocak 2014                  : Genel Sınav

27 Ocak 2014                         : Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son gün

28 Ocak 2014                         : Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih

03- 09 Şubat 2014                  :Bütünleme sınavı

12 Şubat 2014                        :Bütünleme Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih

BAHAR YARIYILI

03-17 Şubat 2014                   : Özel Öğrenci statüsü başvuru dönemi

10-19 Şubat 2014                   : Bahar  yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi

10 Şubat 2014                        : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

10-14 Şubat 2014                   : Ders kayıtları

10-14 Şubat 2014                   : Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi

10 -17 Şubat 2014                  : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

17 Şubat 2014                        : Derslerin başlaması

24-28 Şubat 2014                   : Dersten çekilme veya ekleme yapması ve danışmanların onaylaması

26-28 Şubat 2014                   : Özel öğrencilerin kayıtları

17 Mart - 09 Mayıs 2014        : Ara sınav dönemi

24 Mayıs 2014                        : Bahar Yarıyılı Sonu

31 Mayıs - 13 Haziran 2014   : Genel Sınav

16 Haziran 2014                     : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

17 Haziran 2014                     : Genel sınav notlarının girilmesi için son gün

23 Haziran 2014                     : Seminer kitapçıklarının enstitüye teslimi için son gün

23-29 Haziran 2014                :Bütünleme sınavı

02 Temmuz 2014                   :Bütünleme sınav notlarının girilmesi için son gün

 

Türkçe