Diller

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2020 Yılı Yemek Bursu Başvuru Evrakları

Yemek bursundan faydalanmak için online başvurusunu yapan öğrenciler için başvuru evraklarını teslim tarihi 10 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin  en geç 10 Ocak 2020 tarihine kadar bölüm yetkilisi Arş. Gör. Nur Efser ULUBAY’a teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize önemle duyurulur. 

Teslim edilecek evraklar:
Disiplin Cezası Alınmadığına Dair Öğrenci Belgesi
Aile Nüfus Kağıt Örneği
Adli Sicil Kaydı
Maaş Bodrosu / Gelir Belgesi

 

Türkçe